23:08 ICT Thứ năm, 27/02/2020

Menu

Văn bản

TKB

Trang nhất » Văn bản » văn bản của trường

DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG

Thứ năm - 18/08/2016 16:26
DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG
 
TT
minh chứng
Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm phỏng vấn, quan sát Nơi ban hành hoặc người thực hiện Ghi chú  
01 [H1-1-01-01]
 
  - QĐ bổ nhiệm Hiệu trưởng Số 2616 ngày 19/10/2012 CT.UBND Huyện HV Tiêu chuẩn 1
Hiệu Trưởng
 
02 [H1-1-01-02]
 
  - QĐ bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng 1 Số 34 ngày 12/8/1999 Tổ chức cán bộ Tiêu chuẩn 1
Hiệu Trưởng
 
03 [H1-1-01-03]   - QĐ bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng 2 Số 2435 ngày 16/10/2009 CT.UBND Huyện HV Tiêu chuẩn 1
Hiệu Trưởng
 
04 [H1-1-01-04]   - QĐ thành lập Hội đồng trường Số 371 ngày 22/12/2008 CT.UBND Huyện HV Tiêu chuẩn 1
Hiệu Trưởng
 
05 [H1-1-03-05]   - QĐ thành lập hội đồng thi đua, khen thưởng và Kỷ luật Số 54 ngày 20/9/2013 Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 1
Hiệu Trưởng
 
06 [H1-1-01-06]   - Biên bản đại hội phụ huynh học sinh Ngày quan sát: 20/2/2016 Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 1
Hiệu Trưởng
 
07 [H1-1-01-07]   - Nghị quyết đại hội Chi bộ Quan sát ở Chi bộ Chi bộ Tiêu chuẩn 1
Hiệu Trưởng
 
08 [H1-1-01-08]   - Biên bản đại hội chi bộ Số 26 ngày 25/7/2012 Chi bộ Tiêu chuẩn 1
Hiệu Trưởng
 
09 [H1-1-01-09]   - QĐ chuẩn y Chi ủy, Bí thư, Phó bí thư Số 26 ngày 25/7/2012 BT Chi bộ Tiêu chuẩn 1
Hiệu Trưởng
 
 
10
 
[H1-1-01-10]
  - QĐ thành lập Công đoàn nhà trường Số 17 ngày 11/9/2012 Nguyễn Xướng Tiêu chuẩn 1
Phòng TT
 
 
11
 
[H1-1-01-11]
  - Biên bản đại hội Công đoàn SQ ở Công đoàn CĐCS Tiêu chuẩn 1
Phòng TT
 
 
12
 
[H1-1-01-12]
  - QĐ chuẩn y kết nạp đoàn viên Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 CTCĐ Tiêu chuẩn 1
Phòng Truyền thống
 
 
13
 
[H1-1-01-13]
  - QĐ công nhận BCH, Chủ tịch, Phó chủ tịch Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 CTCĐ Tiêu chuẩn 1
Phòng Truyền thống
 
14 [H1-1-01-14]   - Nghị quyết đại hội Chi đoàn Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Bí thư đoàn Phòng Truyền thống Chi đoàn  
15 [H1-1-01-15]    - Nghị quyết đại hội Liên đội trường Tiểu học Hòa Bắc Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Tổng phụ trách Phòng Truyền thống Đội  
16 [H5-5- 01-16]   - Biên bản đại hội Liên đội Trường Tiểu học Hòa Bắc Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Tổng phụ trách Phòng Truyền thống Đội  
17 [H1-1-01-17]   - QĐ thành lập Sao nhi đồng Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Tổng phụ trách Phòng Truyền thống Đội  
18 [H1-1-01-18]   - QĐ thành lập tổ chuyên môn và tổ văn phòng Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 1
Hiệu Trưởng
 
 
19
 
[H1-1-01-19]
  - Cuối năm học tổ trưởng CM báo cáo tổng kết năm học trong đó có Báo cáo tổng kết chuyên môn tổ 1 Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Phạm Thị Thu Tiêu chuẩn 1
Phòng PHT
 
 
20
 
[H1-1-01-20]
  - Báo cáo tổng kết CM tổ 2- 3 Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Dương Thị Mai Tiêu chuẩn 1
Phòng PHT
 
21 [H1-1-01-21]   - Báo cáo tổng kết chuyên môn tổ 4 Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Võ Thị Thanh Xuân Tiêu chuẩn 1
Phòng PHT
 
 
22
 
[H1-1-01-22]
  - Báo cáo tổng kết chuyên môn tổ 5 Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Thân Như Hà Tiêu chuẩn 1
Phòng PHT
 
23 [H1-1-01-23]   - Báo cáo tổng kết tổ văn phòng Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Bùi Quốc Thiện Tiêu chuẩn 1
Phòng PHT
 
 
24
 
[H1-1-01-24]
   - Sổ ghi nghị quyết họp tổ của tổ 1 Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Phạm Thị Thu Tiêu chuẩn 1
Phòng PHT
 
 
25
 
[H1-1-01-25]
  - Sổ ghi nghị quyết họp tổ của tổ 2 Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Dương Thị Mai Tiêu chuẩn 1
Phòng PHT
 
 
26
 
[H1-1-01-26]
  - Sổ ghi nghị quyết họp tổ của tổ 3 Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Võ Thị Thanh Xuân Tiêu chuẩn 1
Phòng PHT
 
 
27
 
[H1-1- 01-27]
  - Sổ ghi nghị quyết họp tổ của tổ 4+5 Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Thân Như Hà Tiêu chuẩn 1
Phòng PHT
 
 
28
 
[H1-1-01-28]
  - Sổ ghi nghị quyết họp tổ của tổ văn phòng Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Bùi Quốc Thiện Tiêu chuẩn 1
Phòng PHT
 
29 [H1-1-02-01]    - Sổ chủ nhiệm Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 GVCN Tiêu chuẩn 1
Hồ sơ Văn thư
 
30 [H1-1-02-02]    - Sổ gọi tên và ghi điểm Phỏngvấn và quan sát ngày 10/03/2016 GVCN Tiêu chuẩn 1
Hồ sơ Văn thư
 
31 [H1-3-02-03]    - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phò Nam Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 CT UBNN TP Đà Nẵng Tiêu chuẩn 1
Hiệu trưởng
 
32 [H1-3-02-04]    - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nam Yên Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 CT UBNN TP Đà Nẵng Tiêu chuẩn 1
Hiệu trưởng
 
33 [H1-3-02-05]    - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nam Mỹ Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 CT UBNN TP Đà Nẵng Tiêu chuẩn 1
Hiệu trưởng
 
34 [H1-3-02-06]    - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tà Lang Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 CT UBNN TP Đà Nẵng Tiêu chuẩn 1
Hiệu trưởng
 
35 [H1-1-02-07]    - Biên bản bàn giao cơ sở vật chất giữa nhà trường với địa phương Phỏng vấn và quan sát ngày 12/03/2016 Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 1
Hiệu trưởng
 
36 [H1-1-02-08]    - Kế hoạch phát triển của nhà trường được PGD& Đt phê duyệt Phỏng vấn và quan sát ngày 12/03/2016 Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 1
Hiệu trưởng
 
 
37
 
[H1-1-02-09]
   - Văn bản của Hiệu trưởng phân công nhiệm vụ cho GV phụ trách điểm trường Phỏng vấn và quan sát ngày 12/03/2016 Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 1
Phòng PHT
 
38 [H1-1-03-01]    - Nhà trường thành lập các tổ chuyên môn Phỏng vấn và quan sát ngày 11/02/2016 Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 1
Hiệu trưởng
 
39 [H1-1-03-02]    - Bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn Phỏng vấn và quan sát ngày 11/02/2016 Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 1
Hiệu trưởng
 
40 [H1-1-03-03]   - Báo cáo nội dung về cơ cấu tổ chức Phỏng vấn và quan sát ngày 11/02/2016 Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 1
Hiệu trưởng
 
 
41
 
[H1-1-03-04]
  - Kế hoạch của tổ theo tuần, tháng, năm học Phỏng vấn và quan sát ngày 11/02/2016 Tổ trưởng chuyên môn các tổ Tiêu chuẩn 1
Phòng PHT
 
 
42
 
[H1-1-03-05]
  - Kế hoạch hoạt động chung của tổ Phỏng vấn và quan sát ngày 11/02/2016 Tổ trưởng chuyên môn các tổ Tiêu chuẩn 1
Phòng PHT
 
 
43
 
[H1-1-03-06]
  - Sổ thực hiện bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Phỏng vấn và quan sát ngày 11/02/2016 Tổ trưởng chuyên môn các tổ Tiêu chuẩn 1
Phòng PHT
 
44 [H1-1-03-07]   - Sử dụng sách, thiết bị dạy học theo kế hoạch Phỏng vấn và quan sát ngày 12/02/2016 Tổ trưởng chuyên môn các tổ Tiêu chuẩn 1
Thư viện
 
45 [H1-1-03-08]    - Sổ ghi nội dung sinh hoạt định kì và đột xuất của tổ 1 Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Phạm Thị Thu Tiêu chuẩn 1
Hồ sơ tổ CM
 
46 [H1-1-03-09]   - Sổ ghi nội dung sinh hoạt định kì và đột xuất của tổ 2 - 3 Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Dương Thị Mai Tiêu chuẩn 1
Hồ sơ tổ CM
 
47 [H1-1-03-10] Sổ ghi nội dung sinh hoạt định kì và đột xuất của tổ 4 Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Võ T Thanh Xuân Tiêu chuẩn 1
Hồ sơ tổ CM
 
48 [H1-1-03-11]    - Sổ ghi nội dung sinh hoạt định kì và đột xuất của tổ 5 Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Thân Như Hà Tiêu chuẩn 1
Hồ sơ tổ CM
 
49 [H1-1-03-12]    - Sổ ghi nội dung sinh hoạt định kì và đột xuất của tổ Văn phòng Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Bùi Quốc Thiện Tiêu chuẩn 1
Hồ sơ tổ CM
 
50 [H1-1-03-13]   - Biên bản đánh giá, xếp loại tổ viên Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Tổ trưởng chuyên
môn các tổ
Tiêu chuẩn 1
Hồ sơ tổ CM
 
51 [H1-1-03-14]   - Biên bản thanh tra hoạt động nhà giáo của PGD huyện Hòa Vang Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 1
Hiệu trưởng
 
52 [H1-1-03-15]    - Báo cáo sơ kết, tổng kết của các tổ chuyên môn Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Phó Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 1
PHT
 
 
53
[H1-1-04-01]    - Báo cáo nhà trường đánh giá việc chấp hành chỉ đạo, quản lý của các cấp Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 1
Hiệu trưởng
 
54 [H1-1-04-02]   - Sổ theo dõi công văn đi Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Nguyễn Vân Phi Phi Tiêu chuẩn 1
Hiệu trưởng
 
55 [H1-1-04-03]    - Báo cáo nhà trường hằng năm đánh giá việc thực hiện chế độ báo cáo Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 1
Hiệu trưởng
56 [H1-1-04-04]    - Báo cáo nhà trường hằng năm đánh giá kết quả thực hiện qui chế Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Nguyễn Vân Phi Phi Tiêu chuẩn 1
Hiệu trưởng
 
57
[H1-1-04-05]   - Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân hằng năm Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Trần Thị Ngọc Diệp Tiêu chuẩn 1
Văn Phòng Công đoàn
 
58
[H1-1-04-06]    - Báo cáo của công đoàn trường đánh giá việc thực hiện qui chế Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Trần Thị Ngọc Diệp Tiêu chuẩn 1
Văn Phòng Công đoàn
 
59
[H1-1-05-01]    - Hồ sơ của nhà trường của nhà trường ( các loại sổ, văn bản, tài liệu theo qui định) Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 1
Hồ sơ văn thư
 
60
[H1-1-05-02]    - Biên bản (hoặc kết luận, thông báo) các cấp có thẩm quyền về việc kiểm tra hệ thống hồ sơ, sổ sách Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Trưởng phòng giáo dục thể chất Tiêu chuẩn 1
Phòng PHT
 
61
[H1-1-05-03]    - Báo cáo nhà trường đánh giá thực hiện các cuộc vận động, tổ chức và phong trào thi đua Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 1
Hiệu trưởng
62 [H1-1-05-04]    - Nghị quyết của hội đồng thi đua, khen thưởng Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 1
Hiệu trưởng
 
 
63
[H1-1-05-05]    - Các hình thức khen thưởng của cấp có thẩm quyền về thành tích thực hiện các cuộc vận động, tổ chức và duy trì phong trào thi đua nhà trường Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 1
Hiệu trưởng
64 [H1-1-06- 01] Kế hoạch năm học Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Hiệu trưởng trường tiểu học Hòa Bắc Tiêu chuẩn 1
Hiệu trưởng
65 [H1-1-06- 02]    - Hồ sơ hoạt động phục vụ giáo dục trong trường Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 PGD Huyện Hòa Vang Tiêu chuẩn 1
Phòng PHT
66 [H1-1-06- 03]    - Các báo cáo có nội dung đánh gia công tác quản lý. Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Hiệu trưởng trường tiểu học Hòa Bắc Tiêu chuẩn 1
Hiệu trưởng
67 [H1-1-06-04]    - Kết quả hoạt động giáo dục trong giờ và ngoài giờ lên lớp. Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Phó hiệu trường 2 thực hiện. Tiêu chuẩn 1
Phòng HT
68 [H1-1-06- 05]
 
   - Hồ sơ tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm. Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 PGD Huyện Hòa Vang Tiêu chuẩn 1
Hiệu trưởng
 
69
 
[H1-1-06- 06]
   - Hồ sơ quản lý nhân sự. Thẩm vấn trực tiếp
26/2/2016
Hiệu trưởng trường TH Hòa Bắc Tiêu chuẩn 1
Hồ sơ Văn thư
70 [H1-1-02-03]    - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phò Nam Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 CT UBNN TP Đà Nẵng Tiêu chuẩn 1
Hiệu Trưởng
71 [H1-1-02-04]    - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nam Yên Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 CT UBNN TP Đà Nẵng Tiêu chuẩn 1
Hiệu Trưởng
72 [H1-1-02-05]     - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nam Mỹ Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 CT UBNN TP Đà Nẵng Tiêu chuẩn 1
Hiệu Trưởng
73 [H1-1-02-06]     - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tà Lang Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 CT UBNN TP Đà Nẵng Tiêu chuẩn 1
Hiệu Trưởng
 
74 [H1-1-02-07]     - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Giàn Bí Đang xin giấy phép      
75 [H1-1- 06-07] Số quản lý tài sản, tài chính cố định. Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Hiệu trưởng trường tiểu học Hòa Bắc Tiêu chuẩn 1
Hiệu Trưởng
 
 
76
 
[H1- 1-06-08]
    - Các báo cáo của nhà trường, đánh giá quản lý, tài chính đất đai cơ sở vật chất. Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Hiệu trưởng trường tiểu học Hòa Bắc Tiêu chuẩn 1
Hiệu Trưởng
 
77 [H1- 1-07-01]     - Báo cáo kết quả xây dựng an ninh, an ninh an toàn trật tự . Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Hiệu trưởng trường tiểu học Hòa Bắc Tiêu chuẩn 1
Hiệu trưởng
 
 
78
 
[H1-1-07- 02]
   - Báo cáo công tác phòng chống tai nạn thương tích TNTT/QĐ số: 42 lưu hồ sơ 2009-2010
20/5/2013
PGD Huyện Hòa Vang Tiêu chuẩn 1
Hiệu trưởng
 
79 [H1-1-07- 03]     - Kế hoạch phòng chống thiên tai bão lụt, cháy nổ. Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Hiệu trưởng trường tiểu học Hòa Bắc Tiêu chuẩn 1
Hiệu trưởng
 
 
80
 
[H1-1-07- 04]
   - Kế hoạch phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thức ăn, thực phẩm. Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Trung tam y tế huyện Hòa Vang Lưu tai phòng y tế trường tiểu học Hòa Bắc.
81 [H1-1-07- 05]     - Báo cáo của nhà trường về việc bảo đảm an toàn trường học. Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Phòng giáo dục đào tạo Hòa Vang Tiêu chuẩn 1
Hiệu trưởng
82 [H2-2-01-01]      - Hồ sơ cán bộ công chức của hiệu trưởng Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Nguyễn Thọ Tiêu chuẩn 2
Phòng HT
83 [H2-2-01-02]     - Hồ sơ cán bộ công chức của phó hiệu trưởng 1 Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Lê Thị Thanh Xuân Tiêu chuẩn 2
Phòng PHT
84 [H2-2-01-03]     - Hồ sơ cán bộ công chức của phó hiệu trưởng 2 P vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Võ T Thanh Xuân Tiêu chuẩn 2
Phòng HT
85 [H2-2-01-04]     - Kết quả đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng 1hàng năm Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Nguyễn Thọ Tiêu chuẩn 2
Phòng HT
86 [H2-2-01-05]     - Kết quả đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng2 hàng năm Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Lê T Thanh Xuân Tiêu chuẩn 2
Phòng HT
87 [H2-2-01-06]     - Kết quả đánh giá, xếp loại hiệu trưởng hàng năm Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Võ T Thanh Xuân Tiêu chuẩn 2
Phòng HT
88 [H2-2-01-07]    - Các hình thức khen thưởng của hiệu trưởng Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Nguyễn Thọ Tiêu chuẩn 2
Phòng HT
89 [H2-2-01-08]    - Các hình thức khen thưởng của phó hiệu trưởng 1 Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Lê T Thanh Xuân Tiêu chuẩn 2
Phòng HT
90 [H2-2-01-09]    - Các hình thức khen thưởng của phó hiệu trưởng2 Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Võ T Thanh Xuân Tiêu chuẩn 2
Phòng HT
 
91
 
[H2-2-01-10]
   - Chứng chỉ hoặc chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng, tập huấn về chính trị và quản lí giáo dục Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016  Nguyễn Thọ
Lê T Thanh Xuân
Võ T Thanh Xuân
Tiêu chuẩn 2
Phòng HT
92 [H2-2-01-11]    -Văn bản triệu tập hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn về chuyên môn Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Nguyễn Thọ
Lê T Thanh Xuân
Võ T Thanh Xuân
Tiêu chuẩn 2
Phòng hiệu trưởng
 
93
 
[H2-2-01-12]
   - Kết quả học tập tại các lớp bồi dưỡng Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016  Nguyễn Thọ
Lê T Thanh Xuân
Võ T Thanh Xuân
Tiêu chuẩn 2
Phòng hiệu trưởng
94 [H2-2-02-01]    - Danh sách Giáo viên của trường hằng năm. Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Phó Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 2
Phó HT 1
95 [H2-2-02-02]    - Các văn bản phân công giáo viên giảng dạy hằng năm Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Phó Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 2
Phó HT 1
 
96
 
[H2-2-02-03]
   - Văn bằng chứng chỉ của giáo viên giảng dạy các môn Thể dục, âm nhạc, mĩ thuật, ngoại ngữ. Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 2
Hồ sơ Văn thư
97 [H1-2-02-04]    - Văn bản phân công giáo viên làm Tổng phụ trách Đội. Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Phòng GD Tiêu chuẩn 2
Phòng HT
98 [H2-2-02-05]    - Hồ sơ quản lý nhân sự của nhà trường. Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 2
Phòng HT
99 [H2-2-02-01]    - Danh sách Giáo viên của trường có thông tin về trình độ đào tạo. Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 2
Hồ sơ Văn thư
100 [H2-2-02-07]    - Văn bằng đào tạo của giáo viên . Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 2
Hồ sơ CBCC
 
101
 
[H1-2-03-01]
   - Biên bản đánh giá xếp loại Giáo viên hằng năm theo chuẩn nghề nghiệp Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Hiệu trưởng nhiệm Tiêu chuẩn 2
Phòng HT
102 [H2-2-03-02]    - Bảng tổng hợp đánh giá xếp loại giáo viên hằng năm Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Phó Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 2
Phó HT 2
 
103
 
[H2-2-03-03]
   - Báo cáo của nhà trường hằng năm có số liệu về đánh giá xếp loại GV Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 2
Phòng HT
 
104
 
[H2-2-03-04]
   - Văn bản thông báo của các cấp về kết quả thi GV dạy giỏi. Số 64/QĐ-PGDĐT(12/9/2012) Phòng GD Tiêu chuẩn 2
Phó HT 2
105 [H2-2-03-05]    - Danh sách GV đạt danh hiệu GV giỏi hằng năm Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Chủ tịch công đoàn Tiêu chuẩn 2
Công đoàn
106 [H2-2-03-06]    - Có quyết định khen thưởng GV giỏi cấp huyện Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 UBND huyện Tiêu chuẩn 2
Phó HT 2
 
 
107
 
 
[H2-2-03-07]
   - Báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc đảm bảo các quyền của GV theo quy định của điều lệ trường tiểu học và của pháp luật Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Chủ tịch công đoàn Tiêu chuẩn 2
Công đoàn
108 [H2-2-03-08]     - Báo cáo tổng kết công đoàn nhà trường hằng năm Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Chủ tịch công đoàn Tiêu chuẩn 2
 
109 [H2-2-03-09]     - Báo cáo tại hội nghị cán bộ, công chức hằng năm Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 2
 
110 [H2-2-03-10]     - Các chứng chỉ văn bằng của GV Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 2
 
 
111
 
[H2-2-04-01]
    - Danh sách viên chức làm công tác thư viện, thiết bị , kế toán, thủ quỹ, y tế trường học và các nhân viên khác của trường hằng năm. Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 2
Phòng HT
 
112
 
[H2-2-04-02]
     - Quyết định điều động viên chức làm công tác văn thư, thiết bị ,kế toán của cấp có thẩm quyền. Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Sở nội vụ Tiêu chuẩn 2
Hiệu trưởng
 
113
 
[H2-2-04-03]
    - Các báo cáo của nhà trường có nội dung thống kê số lượng nhân viên. Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 2
Hiệu trưởng
114 [H2-2-04-05]      - Hồ sơ quản lí nhân sự. Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 2
Phòng HT
 
115
 
[H2-2-04-04]
     - Giấy chứng nhận văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ theo vị trí công việc của các nhân viên. Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Bùi Quốc Thiện
TrầnThị Mỹ Dung
 
Tiêu chuẩn 2
Phòng HT
 
 
116
 
 
[H2-2-04-05]
     - Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của nhân viên và việc đảm bảo các chế độ chính sách theo quy định đối với nhân viên của nhà trường. Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 2
Phòng HT
 
117
 
[H2-2-05-01]
    - Danh sách học sinh các lớp trong trường hằng năm có thông tin về năm sinh. Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Giáo viên chủ nhiệm Tiêu chuẩn 2
Phòng HT
118 [H1-2-05-02]    - Sổ theo dõi chất lượng giáo dục. Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Giáo viên chủ nhiệm Tiêu chuẩn 2
Phòng HT
119 [H2-2-05-03]    - Sổ đăng bộ Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Văn thư  
 
120
 
[H2-2-05-04]
   - Tổng hợp đánh giá xếp loại hạnh kiểm của học sinh các lớp hằng năm. Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Văn thư Tiêu chuẩn 2
Văn thư
 
 
121
 
 
[H2-2-05-05]
    - Báo cáo của nhà trường hằng năm nội dung đánh giá việc học sinh thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của học sinh và thực hiện quy định về hành vi học sinh không được làm. Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Giáo viên chủ nhiệm Tiêu chuẩn 2
Văn thư
 
 
122
 
 
[H2-2-05-06]
   - Báo cáo của nhà trường hằng năm nội dung đánh giá việc học sinh được đảm bảo các quyền theo quy định. Phỏng vấn và quan sát ngày 10/03/2016 Giáo viên chủ nhiệm + phụ huynh học sinh Tiêu chuẩn 2
Văn thư
 
123
[H1-1-02-03]    - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phò Nam Số: 8080 Ngày 27/11/2003 CT UBND TPĐN Hộp 3- Tiêu chuẩn 3
 
 
124
[H1-1-02-04]   - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nam Yên Số 8083 Ngày 27/11/2003 CT UBND TPĐN Hộp 3- Tiêu chuẩn 3
125 [H1-1-02-05]    - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nam Mỹ Số: 8084 Ngày 27/11/2003 CT UBND TPĐN Hộp 3- Tiêu chuẩn 3
126 [H1-1-02-06]    - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tà Lang Số: 8085 Ngày 27/11/2003 CT UBND TPĐN Hộp 3- Tiêu chuẩn 3  
127 [H1-1-02-07]    - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Giàn Bí Phỏng vẫn, quan sát ngày 18/02/2016 Đang đề nghị cấp Hộp 3- Tiêu chuẩn 3  
 
 
128
[H3-3-01-01]    - Sơ đồ tổng thể từng khu về diện tích khuôn viên Phỏng vẫn, quan sát ngày 18/02/2016 H3-3-01-05 Sơ đồ tổng thể từng khu về diện tích khuôn viên từng khu vực.  
129 [H3-3-01-02]    - Hình ảnh về sơ đồ từng khu (cổng, biển tên, tường,...) Phỏng vẫn, quan sát ngày 18/02/2016 Tổng phụ trách -Lưu tại phòng tổng phụ trách ở máy vi tính ổ E(2010-2011)
130 [H3-3-01-03]   - Danh mục các thiết bị luyện tập thể dục, thể thao Phỏng vẫn, quan sát ngày 18/02/2016 GV thư viện Hộp 3- Tiêu chuẩn 3
131 [H3-3-01-04] - Hình ảnh về thể dục, thể thao Phỏng vẫn, quan sát ngày 25/02/2016 Gv thể dục và HS - Lưu tại phòng HP1- ổ D tư liệu ảnh
132  
[H3-3-02-01]
  - Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục Năm ban hành 2013 Thư viện  
Hộp 3- Tiêu chuẩn 3
133 [H3-3-02-02]   - Sổ quản lý tài sản Năm ban hành 2013 Kế toán  
Tiêu chuẩn 3
134 [H3-3-02-03]   - Sơ đồ phòng học Quan sát, phỏng vấn ngày 16/03/2016   Treo tại cổng trường
135 [H3-3-03-01]  - Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường Quan sát, phỏng vấn ngày 16/03/2016 Phòng kế hoạch đầu tư Hòa Vang  
Tiêu chuẩn 3
136 [H3-3-03-02]    - Biên bản kiểm kê tài sản  trường hằng năm Quan sát, phỏng vấn ngày16/3/2016 Kế toán  
Tiêu chuẩn 3
137 [[H3-3-03-04]   - Danh mục thiết bị Y tế Quan sát, phỏng vấn ngày 16/03/2016 Nhân viên y tế  
Hộp 3- Tiêu chuẩn 3
138 [H3-3-03-05]    - Danh mục các loại thuốc thiết yếu Quan sát,, phỏng vấn ngày 16/3/2016 Nhân viên y tế  
Hộp 3- Tiêu chuẩn 3
139 [H1-1-06-08]    - Sổ quản lý tài sản Quan sát, phỏng vấn ngày 16/3/2016 Kế toán  
Tiêu chuẩn 1
140 [H3-3-03-06]    - Hợp đồng và hóa đơn thanh toán tiền dịch vụ internet Quan sát, phỏng vấn ngày16/3/2016 Kế toán  
Tiêu chuẩn 3
 
141 [H3-3-03-01]    - Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường về công trình nhà vệ sinh  
Số 01/2009
Công ty TNHH Xây dựng Phước Thịnh Hộp 3, Tiêu chuẩn 3
142 [H3-3-04-02]    - Sơ đồ khu nhà vệ sinh Số 11/2008/TK Công ty TNHH Xây dựng Phước Thịnh 1Hộp 3, Tiêu chuẩn 3
143 [H3-3-04-03]    - Sơ đồ tổng thể của nhà trường và Hồ sơ thiết kế xây dựng nhà trường khu nhà để xe. Quan sát, phỏng vấn ngày 16/3/2016 Công ty tư vấn kiến trúc Miền Trung  
Hộp 3, Tiêu chuẩn 3
 
144 [H3-3-04-04]    - Hình ảnh minh họa Sơ đồ tổng thể và khu nhà để xe. Quan sát và phỏng vấn  ngày 27/2/2016 Tổng phụ trách Đội Treo ở trước cổng trường.
145 [H3-3-04-05]    - Chứng nhận có nguồi nước sạch của ngành y tế Số: 318/2001/KQPT ngày 26/11/2011 Giám đốc trung tâm nghiên cứu Bảo vệ Môi trường  
Hộp 3- Tiêu chuẩn 3
146 [H3-3-05-01]    - Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận thư viện nhà trường đạt tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông của bộ GDĐT Số 2185/GDĐT-GDTH
Ngày 18/6/2007
 
Sở GDĐT TP Đà Nẵng
 
 
Tiêu chuẩn 3
 
147 [H3-3-05-02] Nội qui thư viện Ngày 26/2/2016 Nhân viên thư viện  
Tiêu chuẩn 3
148 [H3-3-05-03]    - Danh mục các loại sách, báo, tài liệu; Quan sát, phỏng vấn ngày 16/3/2016 Nhân viên thư viện  
Tiêu chuẩn 3
149 [H3-3-05-04]    - Sổ theo dõi việc cho mượn sách( Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh mượn tài liệu, đọc các tài liệu trong thư viện Quan sát, phỏng vấn ngày 16/3/2016 Nhân viên thư viện  
Tiêu chuẩn 3
150 [H3-3-05-05]    - Danh mục sách báo, tài liệu được bổ sungcho thư viện nhà trường hằng năm; Quan sát, phỏng vấn ngày16/3/2016 Nhân viên thư viện  
Tiêu chuẩn 3
151 [H3-3-05-06]    - Hóa đơn mua sách báo hoặc phiếu xuất, nhập kho; Quan sát và phỏng vấn, ngày26/2/2016 Nhân viên thư viện  
Tiêu chuẩn 3
152 [H3-3-06-01]   - Danh mục thiết bị dạy học của nhà trường Quan sát, phỏng vấn ngày 16/3/2016 Nhân viên thư viện  
Tiêu chuẩn 3
153 [H3-3-06-02]   - Biên bản kiểm kê tài sản hằng năm nhà trường Quan sát, phỏng vấn ngày16/3/2016    
154 [H3-3-06-03]    - Sổ dự giờ  biên bản kiểm tra đánh giá hiệu quả giảng dạy, giáo dục của BGH và tổ trưởng đối với giáo viên Quan sát, phỏng vấn ngày 16/3/2016 PHT và các tổ trưởng chuyên môn Phòng PHT 2
Tiêu chuẩn 3
155 [H3-3-06-04] - Sổ đăng kí mượn đồ đung dạy học,quản lí sử dụng sách, thiết bị Quan sát, phỏng vấn ngày 16/3/2016 Nhân viên thư viện Thư viện
Tiêu chuẩn 3
156 [H3-3-06-05]    - Danh much đồ dùng dạy học do GV tự làm hằng năm Quan sát, phỏng vấn ngày16/3/2016 Nhân viên thư viện Thư viện
Tiêu chuẩn 3
157 [H3-3-06-06]    - Kế hoạch hằng năm của nhà trường về việc sửa chữa nâng cấp đồ dùng dạy học Quan sát, phỏng vấn ngày 16/3/2016 Nhân viên thư viện Thư viện
Tiêu chuẩn 3
158 [H3-3-06-07]   - Kế hoạch hằng năm của nhà trường về việc bổ sung đồ dùng và thiết bị dạy học Chứng từ năm 2009- 2013 Nhân viên kế toán Kế toán
Tiêu chuẩn 3
159 [H3-3-06-08]    - Sổ sách, chứng từ chi cho sửa chữa nâng cấp đồ dùng và thiết bị dạy học hằng năm Chứng từ năm 2009-1013 Nhân viên kế toán Kế toán
Tiêu chuẩn 3
160 [H3-3-06-09]  - Mua đồ dùng và thiết bị dạy học hằng năm Quan sát, phỏng vấn ngày 16/3/2016 Nhân viên thư viện Thư viện
Tiêu chuẩn 3
161 [H3-3-03-01] - Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường về công trình nhà vệ sinh  
Số 01/2009
Công ty TNHH Xây dựng Phước Thịnh Tiêu chuẩn 3
162 [H3-3-04-02] Sơ đồ khu nhà vệ sinh Số 11/2008/TK Công ty TNHH Xây dựng Phước Thịnh Tiêu chuẩn 3
163 [H3-3-04-03]    - Sơ đồ tổng thể của nhà trường và Hồ sơ thiết kế xây dựng nhà trường khu nhà để xe.  
Năm 2008
Công ty tư vấn kiến trúc Miền Trung Tiêu chuẩn 3
164 [H3-3-04-04]    - Hình ảnh minh họa Sơ đồ tổng thể và khu nhà để xe. Quan sát và phỏng vấn  ngày 20/2/2016 Tổng phụ trách Đội Lưu tại ổ E máy tính, phòng TPT
165 [H3-3-04-05]   - Chứng nhận có nguồi nước sạch của ngành y tế số 318/2001/KQPT ngày 26/11/2011 Giám đốc trung tâm nghiên cứu Bảo vệ Môi trường Tiêu chuẩn 3
166 [H3-3-05-01]     - Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận thư viện nhà trường đạt tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông của bộ GDĐT Số 2185/GDĐT-GDTH
Ngày 18/6/2007
 
Sở GDĐT TP Đà Nẵng
Lưu tại phòng  truyền thống
167 [H3-3-05-02]     - Nội qui thư viện Quan sát và phỏng vấn,  ngày20/2/2016 Nhân viên thư viện Tiêu chuẩn 3
168 [H3-3-05-03]    - Danh mục các loại sách, báo, tài liệu; Quan sát, phỏng vấn ngày16/3/2016 Nhân viên thư viện Tiêu chuẩn 3
169 [H3-3-05-04]    - Sổ theo dõi việc cho mượn sách( Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh mượn tài liệu, đọc các tài liệu trong thư viện Quan sát và phỏng vấn,  ngày20/2/2016 Nhân viên thư viện Tiêu chuẩn 3
170 [H3-3-05-05]    - Danh mục sách báo, tài liệu được bổ sungcho thư viện nhà trường hằng năm; Quan sát và phỏng vấn,  ngày 20/2/2016 Nhân viên thư viện Tiêu chuẩn 3
171 [H3-3-05-06]    - Hóa đơn mua sách báo hoặc phiếu xuất, nhập kho; Quan sát và phỏng vấn, ngày 20/2/2016 Nhân viên thư viện Tiêu chuẩn 3
172 [H4-4-01- 01] - Danh sách Ban đại  diện cha mẹ học sinh. Ngày quan sát 05/03/2016 Hiệu trưởng
 
- Tiêu chuẩn 4 Hiệu trưởng.
173 [H4-4-01- 02] - Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Ngày quan sát 05/3/2016 Hiệu trưởng
 
- Tiêu chuẩn 4 Hiệu trưởng.
174 [H4-4-01- 03] - Báo cáo về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Quan sát và phỏng vấn, ngày 5/3/2016 Hiệu trưởng
 
- Tiêu chuẩn 4 Hiệu trưởng.
175 [H4-4-01- 04] - Biên bản các cuộc họp cha mẹ học sinh. Quan sát và phỏng vấn, ngày 05/3/2016 Hiệu trưởng
 
- Tiêu chuẩn 4 Hiệu trưởng.
176 [H4-4-01- 05] - Các báo cáo đánh giá việc nhà trường tạo điều kiện để Ban đại diện cha mẹ HS hoạt động. Quan sát và phỏng vấn, ngày 09/3/2016 Hiệu trưởng
 
- Tiêu chuẩn 4 Hiệu trưởng.
177 [H4-4-01- 06] - Minh chứng khác: Hỗ trợ khen thưởng cuối năm cho học sinh. Quan sát và phỏng vấn, ngày 09/3/2016 Hiệu trưởng
 
- Tiêu chuẩn 4 Hiệu trưởng.
178 [H4-4-01- 07] - Kế hoạch chương trình tổ chức các cuộc họp định kì và đột xuất. -Ngày quan sát
09/03/2016
Hiệu trưởng
 
- Tiêu chuẩn 4 Hiệu trưởng.
179 [H4-4-01- 08] - Biên bản các cuộc họp định kì và đột xuất. -Ngày quan sát
09/03/2016
Hiệu trưởng
 
- Tiêu chuẩn 4 Hiệu trưởng.
180 [H4-4-01- 09] - Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá về các cuộc họp giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh. -Ngày quan sát
09/03/2016
Hiệu trưởng
 
- Tiêu chuẩn 4 Hiệu trưởng.
181 [H4-4-02- 01] - Văn bản của nhà trường tham mưu cho cấp ủy Đảng về kế hoạch và các biện pháp Ngày quan sát   09/03/2016 Hiệu trưởng. - Tiêu chuẩn 4 Hiệu trưởng.
182 [H4-4-02- 02] - Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá về kế hoạch và các biện pháp. Ngày quan sát  09/03/2016 Hiệu trưởng. - Tiêu chuẩn 4 Hiệu trưởng.
183 [H4-4-02- 03] - Các văn bản ghi nhớ giữa nhà trường với các tổ chức về xây dựng giáo dục. Ngày quan sát
09/03/2016
Hiệu trưởng. - Tiêu chuẩn 4 Hiệu trưởng.
184 [H4-4-02- 04] - Văn bản của nhà trường có nội dung phối hợp để xây dựng môi trường giáo dục Ngày quan sát
09 /03/2016
Tổng phụ trách -Tiêu chuẩn 4 Tổng phụ trách
 
 
185
 
 
[H4-4-02- 05]
- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá giữa nhà trường với các tổ chức đoàn thể, cá nhân địa phương.  Ngày quan sát
09 /03/2016
Phòng Giáo dục -Tiêu chuẩn 4 PHT1
186 [H4-4-02- 06] - Báo cáo của nhà trường hoặc tổ chức, đoàn thể có nội dung đánh giá huy động nguồn kinh phí tự nguyện để khen thưởng học sinh, giỏi, HS nghèo. Ngày quan sát 09/03/2016 Hiệu trưởng. - Tiêu chuẩn 4 Hiệu trưởng.
187 [H4-4-02- 07] - Danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí để khen thưởng cho HS giỏi, hỗ trợ HS nghèo. Ngày quan sát
10/03/2016
Hiệu trưởng vàTổng phụ trách -Tiêu chuẩn 4 Tổng phụ trách
188 [H4-4-02- 08] - Sổ sách chứng từ tài chính. Ngày quan sát
10/03/2016
Tổng phụ trách. -Tiêu chuẩn 4 Tổng phụ trách
189 [H4-4-03- 01] - Kế hoạch thực hiện chương trình nội dung giáo dục học sinh về tuyên truyền lịch sử văn hóa dân tộc Ngày quan sát  10/03/2016 Tổng phụ trách - Tiêu chuẩn 4 Tổng phụ trách
190 [H4-4-03- 02] - Báo cáo của các tổ chức đoàn thể, có nội dung đánh giá việc phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để giáo dục học sinh và truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc Ngày quan sát 10/03/2016 Tổng phụ trách - Tiêu chuẩn 4 Tổng phụ trách
191 [H4-4-03- 03] - Có bài tuyên truyền Ngày quan sát
10/03/2016
Tổng phụ trách - Tiêu chuẩn 4 Tổng phụ trách
192 [H4-4-03- 04]   Kế hoạch thực hiện việc chăm sóc di tích lịch sử cách mạng, công trình văn hóa. Ngày ban hành: 01/12/2013 Tổng phụ trách - Tiêu chuẩn 4 Tổng phụ trách
193 [H4-4-03- 05] - Báo cáo của các tổ chức đoàn thể có nội dung đánh giá việc thực hiện việc chăm sóc di tích lịch sử cách mạng, công trình văn hóa.  Ngày ban hành: 31/12/2012 Tổng phụ trách - Tiêu chuẩn 4 Tổng phụ trách
194 [H4-4-03- 06]    - Báo cáo của Đoàn trường có nội dung đánh giá về công tác tuyên truyền của nhà trường với cộng đồng. Ngày ban hành 12/10/2013 Bí thư Chi đoàn -Tiêu chuẩn 4  Đoàn
195 [H4-4-03- 07]   - Báo cáo của Đội có nội dung đánh giá về công tác tuyên truyền của nhà trường với cộng đồng. Ngày quan sát
12/03/2016
Tổng phụ trách - Tiêu chuẩn 4 Tổng phụ trách
196 [H4-4-03- 08]   - Báo cáo của Công đoàn trường có nội dung đánh giá về công tác tuyên truyền của nhà trường với cộng đồng. Ngày quan sát
12/03/2016
Chủ tịch công đoàn - Tiêu chuẩn 4 Công đoàn
197 [H4-4-03-09]    - Có hình ảnh Ngày quan sát
12/03/2016
Tổng phụ trách - Tiêu chuẩn 4 Tổng phụ trách
198 [H5- 5-01-01]    - Kế hoạch hoạt động chuyên môn theo từng năm học, học kỳ. Ngày quan sát
12/03/2016
P.Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 5
PHT 2
199 [H5-5-01- 02]    - Kế hoạch hoạt động chuyên môn trọng tâm hằng tháng, tuần.  Ngày quan sát
12/03/2016
P.Hiệu trưởng Tiêu chí 5, tiêu chuẩn 1
Phòng PHT 2
200 [H1-1-05- 03]     - Kết luận của đoàn thanh tra về việc thực hiện chương trình giáo dục của nhà trường. Ngày quan sát
12/03/2016
Trưởng phòng GD Huyện Hòa Vang Tiêu chuẩn 1
Phòng PHT 2
201 [H5-5-01- 04]   - Thời khóa biểu. Từ năm học: 2010 -2011 đến 2015 - 2016 Chuyên môn Tiêu chuẩn 5
Phòng PHT 2
202 [H5-5-01- 05]   - Lịch công tác tháng. Từ năm học:
 2010 -2011 đến
 2015 - 2016
Chuyên môn Tiêu chuẩn 5
Phòng PHT 2
203 [H5-5-01- 06]   - Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường. Ngày phỏng vấn 12/3/2016 Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 5
Phòng PHT 2
204 [H5-5-01- 07]   - Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc dạy của giáo viên.  Ngày phỏng vấn 12/3/2016 Chuyên môn Tiêu chuẩn 5
Phòng PHT 2
205 [H5-5-01- 08]    Kế hoạch thực hiện bồi dưỡng học sinh giỏi. Ngày phỏng vấn 12/3/2016 Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 5 Phòng PHT 2
206 [H5-5-01- 09]   - Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu. Ngày phỏng vấn 12/3/2016 Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 5
Phòng PHT 2
 
207  
[H5-5-02-01]
   - Chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động NGLL của nhà trường; thời khóa biểu, lịch công tác, văn bản phân công huy động GV, NV tham gia các hoạt động NGLL… Ngày phỏng vấn 12/3/2016 Trưởng Ban HĐNGLL Tiêu chuẩn 5
Phòng PHT 2
208 [H1-1-06-04] - Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá các HĐNGLL Ngày phỏng vấn 12/3/2016 Trưởng Ban HĐNGLL Tiêu chuẩn 5
Phòng PHT 2
209 [H5-5-02-02] Hình ảnh tổ chức các hoạt động NGLL với hình thức đa dạng, phong phú Ngày phỏng vấn 12/3/2016 Tổng phụ trách Đội Lưu tại ổ E máy tính, phòng TPT
210 [H5-5-03-01]   -Kế hoạch PCGDTH của địa phương Ngày phỏng vấn 12/3/2016 Trưởng Ban chỉ đạo Ngô T Nhàn Tiêu chuẩn 5
PCGD
 
211 [H5-5-02-02]    - Kế hoạch PCGDTH của nhà trường Ngày phỏng vấn 12/3/2016 Hiệu Trưởng Tiêu chuẩn 5
PCGD
212 [H5-5-02-03]    Các văn bản chỉ đạo của địa phương về PCGDTH Ngày phỏng vấn 12/3/2016 Các cấp có thẩm quyền của địa phương Tiêu chuẩn 5
PCGD
 
213 [H5-5-02-04]    -Sổ phổ cập giáo dục tiểu học Ngày phỏng vấn 12/3/2016 Hiệu Trưởng Tiêu chuẩn 5
PCGD
214 [H5-5-02-05] Sổ đăng bộ Ngày phỏng vấn 12/3/2016 Hiệu Trưởng Tiêu chuẩn 5
PCGD
215  
[H5-5-02-06]
   - Kế hoạch tổ chức và thực hiện Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và huy động trẻ trong độ tuổi đi học Ngày phỏng vấn 12/3/2016 Hiệu Trưởng Tiêu chuẩn 5
PCGD
 
216 [H5-5-02-07]   - Danh sách trẻ có hoàn cảnh đặc biệt Ngày phỏng vấn 12/3/2016 Tổng phụ trách Đội Tiêu chuẩn 5
phòng Tổng phụ trách
217 [H5-5-01-07]    - Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá kết quả xếp loại giáo dục của học sinh. Ngày phỏng vấn 13/3/2016 Chuyên môn
 
  tiêu chuẩn 5
Phòng PHT 2
218 [H5-5-04-01]    - Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh Ngày phỏng vấn 13/3/2016 Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 5
 
219 [H5-5-04-02]    - Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại học sinh hằng năm Ngày phỏng vấn 13/3/2016 Chuyên môn Tiêu chuẩn 5
Phòng PHT 2
220 [H5-5-05-01]   - Nội dung giáo dục ý thức chăm sóc sức khỏe cho học sinh Ngày phỏng vấn
16/3/2016
Hiệu trưởng,
nhân viên y tế
Tiêu chuẩn 5
Hồ sơ y tế học đường   (VT)
221 [H5-5-05-02]   - Lịch công tác tháng Ngày phỏng vấn
16/3/2016
Nhân viên y tế Tiêu chuẩn 5
tháng nhân viên y tế (VT)
222 [H5-5-05-03]    - Văn bản thỏa thuận hoặc kế hoạch phối hợp giữa nhà trường và cơ sở y tế về việc khám sức khỏe định kỳ cho học sinh Ngày phỏng vấn
16/3/2016
Sở giáo dục, phòng giáo dục, UBND, Trạm y tế Tiêu chuẩn 5
Hồ sơ y tế học đường  (VT)
223 [H5-5-05-04]    - Lịch khám sức khỏe cho học sinh Ngày phỏng vấn
16/3/2016
Hiệu trưởng,
nhân viên y tế
Tiêu chuẩn 5
Hồ sơ y tế học đường   (VT)
224 [H5-5-05-05]    - Sổ theo dõi sức khỏe của học sinh nhà trường Ngày phỏng vấn
16/3/2016
Hiệu trưởng,
nhân viên y tế
Tiêu chuẩn 5
Hồ sơ y tế học đường  (VT)
225 [H5-5-05-06]    - Kế hoạch tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường Ngày phỏng vấn
16/3/2016
Tổng phụ trách đội Tiêu chuẩn 5
 (TPT)
226 [H5-5-05-07]    - Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá việc tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường Ngày phỏng vấn
16/3/2016
Tổng phụ trách đội Tiêu chuẩn 5
Hồ sơ đội năm học 2013 – 2014
227 [H5-5-05-08]    - Lịch công tác tháng Ngày phỏng vấn
16/3/2016
TPT Đội Tiêu chuẩn 5
TPT Đội
228 [H5-5-01-07]    - Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá kết quả HS lên lớp, hoàn thành chương trình Tiểu học. Quan sát ngày 13/3/2016 Chuyên môn   tiêu chuẩn 5
Phòng PHT 2
229 [H5-5-04-01]    - Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá HS. Phỏng vấn, quan sát ngày 13/3/2016 Hiệu trưởng Tiêu chuẩn 5
 
230 [H5-5-04-02]    - Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại hs hằng năm. Phỏng vấn ngày 13/3/2016 Chuyên môn Tiêu chuẩn 5
Phòng PHT 2
231  
[H5-5-06-03]
   - Bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận của cấp có thẩm quyền đối với nhà trường và cá nhân HS đoạt giải trong các hội thi giao lưu. Phỏng vấn ngày 13/3/2016 PGD Tiêu chuẩn 5
Sổ truyền thống TPT
232 [H5-5-02-01]      - Danh sách HS tham gia đoạt giải trong các hội thi, giao lưu. Phỏng vấn ngày 13/3/2016 Ban HĐNGLL  Tiêu chuẩn 5
 
233
[H5-5-02-02] Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá kết quả tham gia các hội thi, giao lưu. Phỏng vấn ngày 13/3/2016
 
Trưởng Ban HĐNGLL  Tiêu chuẩn 5
 
234
[H5-5-07-01] - Kế hoạch tổ chức giáo dục, rèn luyện các kĩ năng sống phù hợp với độ tuổi HS Phỏng vấn ngày 14/3/2016
 
Nơi ban hành: Ban HĐNGLL Tiêu chuẩn 5
 
235
[H5-5-07-02]  - Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá việc giáo dục, rèn luyện các kĩ năng sống phù hợp với độ tuổi HS Phỏng vấn ngày 14/3/2016
 
Nơi ban hành: Ban HĐNGLL Tiêu chuẩn 5
 
236
[H5-5-07-03]    - Sổ dự giờ của GV Phỏng vấn ngày 14/3/2016
 
GV Phòng  PHT2
 
237 [H5-5-07- 04]  - Ảnh tư liệu và đồ dùng học tập được sưu tầm. Phỏng vấn ngày 20/2/2016 TPT Ổ E năm 2011-2012 (TPT)
  
Download văn bản tại đây:
/uploads/van-ban/2016_08/danh-muc-ma-minh-chung-tieu-chuan-1-den-5-nop-pgd.doc

Tác giả bài viết: Thầy Nguyễn Thọ - Hiệu trưởng

Nguồn tin: nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Vài nét về Trường TH Hòa Bắc

       Trường tiểu học Hòa Bắc được tách ra từ Trường cấp I,II Hoà Bắc. Theo quyết định 80 /2000 / QĐ-UBND ngày 20/07/2000 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Trường có 5 khu vực, trường    đóng trên địa bàn xã Hòa Bắc, Trường có 40 cán...

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 691

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13148

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1057809

Thành viên

PHÒNG GD&ĐT HÒA VANG
TRƯỜNG TH HÒA BẮC

Địa chỉ: Phò Nam- Hòa Bắc- Hòa Vang